När alla tänker lika,
tänker ingen särskilt mycket.

Ibland känns det bra när alla är överens och tycker lika. Men det är en högst bedräglig känsla som kan vara förödande i kommu-nikationsprocessen.

Undersökningar och diagnoser ska ligga till grund för olika aktivitetsplaner, men undvik tester på menigheten omkring dig om de nya idéer och lösningar som är gjorda. Förändringar och nya idéer är alltid skrämmande och du kommer att få många förslag på urvattnade alternativ.

Grunden för att lyckas i vårt arbete är kunskap, lyhördhet och känsla för kundens företag och vad det representerar. Vi jobbar sedan vidare på dessa grunder för att förädla de budskap som är viktiga att kommunicea